GGZ in de Wijk/

Nieuws

Samen werken aan een wijk waar iedereen welkom is

Nieuwspagina. Actuele informatie over trainingen, workshops en andere activiteiten in uw Stadsdeel

Thematische Q&A/Oost: Bewoners die zich terugtrekken

Thematische Q&A/Oost: Bewoners die zich terugtrekken

In het kader van GGZ in de wijk Oost, organiseren wij op 23 september een Q&A over de vraag: Hoe blijf je in contact als iemand uitspraken doet waarin hij aangeeft 'niet meer naar buiten te willen?' Wat kan je doen wanneer je merkt dat iemand zich terugtrekt, het...

Thematische Q&A/Oost: Bewoners die zich terugtrekken

Q&A’s/Zuid

Dit jaar organiseren wij nog twee keer een online Q&A. Namelijk op 7 oktober om 10:30h en op 25 november om 10:30h. De eerste keer een op basis van een herstelverhaal (zie hieronder) en de tweede keer op basis van een thema.Het thema laten we afhangen van wat de...

Thematische Q&A/Oost: Bewoners die zich terugtrekken

Zomeractiviteit vanuit GGZ in de Wijk/Zuid

GGZ in de Wijk is een aanpak met als doel de wijken in Amsterdam Zuid GGZ vriendelijk te maken.Dat doen we deze zomer door een workshop aan te bieden in alle huizen van de wijk in Amsterdam Zuid. We noemen deze workshop: 'Beeldend vertellen en met een glimlach weer...

Thematische Q&A/Oost: Bewoners die zich terugtrekken

Stigma workshop Zuid- verzet tot na de zomer

Vanuit het project “GGZ in de wijk in Zuid” organiseren we een workshop over de werking en het effect van stigma. Om jou ook een kans te geven deel te nemen hebben we besloten de workshop te verzetten. Je leert omgaan met (je eigen en andermans)...

Thematische Q&A/Oost: Bewoners die zich terugtrekken

Stigmaworkshop Zuid

Vanuit het project “GGZ in de wijk in Zuid” organiseren we een workshop over de werking en het effect van stigma. Je leert omgaan met (je eigen en andermans) vooroordelen over mensen met psychische, financiële, sociale en...

Alle trainingen GGZ in de Wijk in Zuid op een rij.

Alle trainingen GGZ in de Wijk in Zuid op een rij.

Alle trainingen GGZ in de Wijk op een rij.  Het doel van de aanpak GGZ in wijk in Zuid is het versterken van een GGZ-vriendelijke benadering in de wijken in Zuid. Een van de tools die we daarvoor gebruiken zijn trainingen en workshops. Al deze trainingen zijn...

Wij staan open voor al uw vragen.

De coaches van GGZ in de Wijk zijn afkomstig uit het werkveld van GGZ en welzijn. Zij zijn het aanspreekpunt voor ketenpartners in zorg, welzijn, maatschappelijke dienstverlening en wijkzorg.

Heeft u in uw werk te maken met mensen met een psychische kwetsbaarheid? Heeft u een vraag of wilt u ondersteuning of advies in het omgaan met moeilijk te begrijpen gedrag, belt u dan met één van de coaches. Wilt u meer informatie over de inzet van een ervaringsdeskundige? Belt u dan met de coördinator van TEAM ED.

 

De afgelopen jaren hebben veel professionals en vrijwilligers die in de wijk werken een training gevolgd. “Ze hebben onder meer geleerd het gesprek aan te gaan met mensen met een GGZ-achtergrond, om vragen te stellen. Kan ik iets voor je betekenen? Of: ik maak me zorgen, heb je contact met de huisarts hierover? De training gaat natuurlijk ook over het stellen van grenzen. Iedereen is welkom, maar manipulatief of agressief gedrag kan en mag je niet accepteren.”

Moni Hanasbei, Dynamo

Samen werken aan een wijk waar iedereen welkom is. Wilt u meer weten?