GGZ in de Wijk/

Amstelveen

Samen werken aan een wijk waar iedereen welkom is

Eind 2022 zijn we in Amstelveen gestart met GGZ in de Wijk. Zorg, welzijn, ervaringsdeskundigen en gemeente hebben de krachten gebundeld om de wijken van Amstelveen voor iedereen toegankelijk te maken. Zodat iedereen zich er welkom voelt en de ruimte voelt om mee te kunnen doen.

Geplande trainingen in Amstelveen

Er zijn op dit moment geen geplande trainingen.

De vier partijen die hier samenwerken zijn:

Gemeente Amstelveen

De gemeente Amstelveen is verantwoordelijk voor het welzijnsbeleid en voor beleid voor bewoners met een GGZ-achtergrond. De focus ligt op voor iedereen toegankelijke voorzieningen in de wijk, het tijdig signaleren van problemen en het waar nodig doorverwijzen naar hulpverlening.

GGZ inGeest

GGZ inGeest biedt gespecialiseerde psychiatrische zorg aan jongeren, volwassenen en ouderen. Binnen het project van GGZ in de Wijk brengt GGZ inGeest specialistische kennis in over mensen met een GGZ-achtergrond.

TEAM ED

Ervaringsdeskundigen van TEAM ED organiseren laagdrempelige activiteiten in de Huizen van de Wijk en ondersteunen kwetsbare buurtbewoners. Verder dragen zij hun kennis over in trainingen en workshops.

Participe

Binnen GGZ in de Wijk vertegenwoordigt Participe (de kennis van) het gehele welzijnsaanbod in Amstelveen.

Neem contact op met de coaches

Bart Zeilstra

coach Welzijn

06 42 74 93 56
B.Zeilstra@participe.nu

Eric Bolhoven

coördinator TEAM ED

06 39842960
eric@teamed.nl 

Irene Wouters

coach GGZ

 

 

Natascha de Rooy

coach GGZ

 

 

Samen werken aan een wijk waar iedereen welkom is. Wilt u meer weten?