Thematische Q&A/Oost: Bewoners die zich terugtrekken

Thematische Q&A/Oost: Bewoners die zich terugtrekken

In het kader van GGZ in de wijk Oost, organiseren wij op 23 september een Q&A over de vraag: Hoe blijf je in contact als iemand uitspraken doet waarin hij aangeeft ‘niet meer naar buiten te willen?’ Wat kan je doen wanneer je merkt dat iemand zich...
Thematische Q&A/Oost: Bewoners die zich terugtrekken

Q&A’s/Zuid

Dit jaar organiseren wij nog twee keer een online Q&A. Namelijk op 7 oktober om 10:30h en op 25 november om 10:30h. De eerste keer een op basis van een herstelverhaal (zie hieronder) en de tweede keer op basis van een thema.Het thema laten we afhangen van wat de...
Thematische Q&A/Oost: Bewoners die zich terugtrekken

Zomeractiviteit vanuit GGZ in de Wijk/Zuid

GGZ in de Wijk is een aanpak met als doel de wijken in Amsterdam Zuid GGZ vriendelijk te maken.Dat doen we deze zomer door een workshop aan te bieden in alle huizen van de wijk in Amsterdam Zuid. We noemen deze workshop: ‘Beeldend vertellen en met een glimlach...
Thematische Q&A/Oost: Bewoners die zich terugtrekken

Stigma workshop Zuid- verzet tot na de zomer

Vanuit het project “GGZ in de wijk in Zuid” organiseren we een workshop over de werking en het effect van stigma. Om jou ook een kans te geven deel te nemen hebben we besloten de workshop te verzetten. Je leert omgaan met (je eigen en andermans)...
Thematische Q&A/Oost: Bewoners die zich terugtrekken

Stigmaworkshop Zuid

Vanuit het project “GGZ in de wijk in Zuid” organiseren we een workshop over de werking en het effect van stigma. Je leert omgaan met (je eigen en andermans) vooroordelen over mensen met psychische, financiële, sociale en...