GGZ in de Wijk/

Trainingen

Samen werken aan een wijk waar iedereen welkom is

Om samen ruimte te maken voor mensen met een psychische kwetsbaarheid is kennis over gedrag essentieel. Daarom bieden we trainingen, workshops en online Q & A’s. Deze zijn vrij toegankelijk voor iedereen die wil bijdragen aan een GGZ-vriendelijke wijk.

Trainingen

Training ‘Bouwstenen voor een GGZ-vriendelijke wijk’ Deel 1

9 juni 2022

Training ‘Bouwstenen voor een GGZ-vriendelijke wijk’ Deel 1

Dapperhuis, Amsterdam

13:00 - 16:00

Wil jij jouw begrip voor het gedrag van mensen met een psychische kwetsbaarheid vergroten? Wil jij beter kunnen omgaan met mensen met verward, somber of grensoverschrijdend gedrag? Meld je dan aan voor de training ‘Bouwstenen voor een GGZ-vriendelijke wijk’.  ...

Bouwstenen GGZ vriendelijke wijk deel 2

9 juni 2022

Bouwstenen GGZ vriendelijke wijk deel 2

Dapperhuis, Amsterdam

13:00 - 16:00

Het doel van de aanpak GGZ in wijk in Zuid is het versterken van een GGZ vriendelijke benadering in de wijken in Zuid. In deze basistraining ligt het accent op gedrag, dat ervaren word als anders of lastig. Op het...

Bijeenkomst Meedoen in de wijk

10 mei 2022

Bijeenkomst Meedoen in de wijk

Boost, Amsterdam

10:00 - 12:30

Omgaan met onbegrepen gedrag Doelgroep: vrijwilligers/ actieve bewoners van informele organisaties in Oud Oost (Dapperbuurt/Transvaalbuurt & Oosterparkbuurt) Aanmelden; zo spoedig mogelijk bij Moni Hanasbei.

“Je denkt dat je alles weet, maar je haalt altijd weer iets op”

peterMillenaar

Peter Millenaar, buurtteammedewerker stadsdeel Zuid met aandachtsgebied GGZ deed de Bouwstenentraining in Amsterdam Zuid. Hij vertelt waarom hij de training belangrijk vindt.

“Toen ik hoorde dat er een cursus was van GGZ in de wijk, dacht ik: Dat is precies wat ik zoek. Samenwerken deed ik alleen met andere hulpverleners. Dat heb ik altijd een gemis gevonden. Als Buurtteam willen we juist met allerlei organisaties samenwerken. Wanneer je een cliënt hebt met GGZ-problematiek, dan is het belangrijk dat je met iemand kunt overleggen hierover.

De training was meteen heel praktisch. Ik kon allerlei vragen stellen. Mij gaat het er vooral dat ik weet met wie ik kan sparren. Ik had wel contacten, maar nu weet ik wie ik als eerste kan bellen. Na de training heb ik ervoor gezorgd dat iemand van GGZ in de Wijk aansluit bij de overleggen van Buurteammedewerkers met GGZ als aandachtsgebied. Zodat iedereen meteen de juiste connecties heeft, als er iets van GGZ-problematiek speelt.

De ervaringsdeskundige van TEAM ED was een heel goede co-trainer. Ze keek net weer anders tegen zaken aan dan ikzelf Ik doe dit werk al 28 jaar. Toch denk ik nooit dat ik ‘het wel weet’. Je doet bij zulke trainingen altijd nieuwe ideeën. Ik sla de ideeën op in mijn grote rugzak en als ik ze nodig heb, haal ik ze tevoorschijn.

De training is voor professionals en vrijwilligers samen. Het is goed dat ze bij elkaar zitten.
In de Buurtteams zijn vrijwilligers heel belangrijk. We hebben hen hard nodig. Maar dan is het wel belangrijk dat zij weten bij wie zij terecht kunnen, als ze er zelf doorheen zitten of vragen hebben. Dit soort trainingen zijn altijd heel nuttig. Je haalt er altijd iets op.”

“Als het nodig is, heb ik nu directe hulplijnen”

andriesToutenhoofd

Andries Toutenhoofd, persoonlijk begeleider HVO Querido, deed de Bouwstenentraining in Amsterdam Zuid. Hij vertelt wat hij ervan meenam.

“Ik had als persoonlijk begeleider vooral ervaring met mensen met een psychosociale kwetsbaarheid. Toen in Zuid twee teams samengingen tot één team, konden ook mensen met psychiatrische problematiek bij mij in de caseload komen. Sara Bruinsma kwam in het team vertellen over de bouwstenentraining. Ik wist meteen dat ik die wilde volgen. Twee directe collega’s gingen mee.

Ik vond het waardevol om de training te doen met professionals en vrijwilligers die in hetzelfde stadsdeel werken. Ik weet nu bij welke instanties ik terecht kan als vragen heb. Als het nodig is, heb ik nu directe hulplijnen.

Heel bijzonder vond ik de verhalen van de co-trainer, een ervaringsdeskundige. Goed om van haar te horen hoe zij hulpverlening ervaart en wat zij wel en niet prettig vindt. Het is fijn dat je de informatie uit de eerste hand krijgt, een ervaringsdeskundige kan als geen ander vertellen wat in zijn of haar hoofd omgaat en hoe bepaalde opmerkingen overkomen.

Ook vond ik als hulpverlener de oefening over de open communicatie waardevol. De trainers gaven nuttige tips als het gaat om luisteren en open vragen stellen, hoe je kunt merken of het goed of minder goed gaat met een bewoner en wat dan wel helpt en wat niet.
Hoe logisch de communicatietips ook klinken, het is goed om er weer bewust mee bezig te zijn.

Zo vond ik het goed om te oefenen hoe je met weerstand omgaat, als iemand niet naar je luistert bijvoorbeeld, de discussie aan wil gaan of je juist negeert. In dat geval is het belangrijk rustig te blijven en zeggen wat het met jou doet. Ik merk dat ik daar in mijn werk nu weer op teruggrijp.”

De ervaringsdeskundige van TEAMED maakte grote indruk op Jeroen. “Zij vertelde wat er gebeurt in je hoofd als je een psychose hebt. Ze zei: Ik begreep op dat moment nog heel goed wat agenten tegen me zeiden. Dat heeft mijn ogen geopend. Ik heb geleerd dat het heel belangrijk is dat je moet blijven uitleggen waarom je iets doet. Doen begrijpen waarom iets gebeurt. Dat is iets moois dat je kunt inzetten, waardoor mensen rustiger worden. Contact houden, ook tijdens een heftig incident, helpt om de situatie te normaliseren.”

Leefbaarheid verbeteren
Nog steeds hebben wijkagenten veel contact met GGZ in de Wijk. Als er vragen ze zijn over een casus, weten ze de coaches te vinden. Omgekeerd denken de wijkagenten graag met de coaches mee. “Het contact is geoptimaliseerd”, aldus Jeroen. “De barrières van voorheen zijn weg en we kunnen daardoor echt inzetten op gezamenlijke ondersteuning van mensen met een GGZ-achtergrond. En dat is nodig, er is nog veel verborgen GGZ-problematiek in de wijken.”

Met GGZ in de Wijk zijn er korte lijnen ontstaan tussen zorg en welzijn en de politie. “We hebben daardoor de mogelijkheid om actief mensen te helpen. Uiteindelijk denk ik dat je de leefbaarheid in de wijk daarmee echt kunt verbeteren. Ik ben er een groot voorstander van dat mensen met GGZ-problematiek in de wijk wonen, maar als ze zeggen dat het niet goed met ze gaat, moet er wel voldoende ondersteuning beschikbaar zijn. GGZ in de Wijk draagt daar in belangrijke mate aan bij.”

“Ik had vroeger gauw het idee: die is anders en vreemd, ik houd afstand. Nu stap ik juist op mensen af.”

TruusJonkman

Truus Jonkman, vrijwilliger en host bij de koffie-inloop van de Regenbooggemeente Slotervaart, deed de Bouwstenentraining in Nieuw-West. De training heeft haar kijk op mensen met een GGZ-achtergrond veranderd.

“Ik doe al van mijn 17de vrijwilligerswerk. Ik ben nu 71 jaar, dus dat is best een tijdje. Vlak bij mijn huis is de protestante kerk De Ark en daar zit de regenbooggemeente. Ik doe er onder meer de koffieclub voor ouderen op woensdag. Daar komen ook mensen met een GGZ-achtergrond. De opbouwwerker van de kerk had bericht gekregen over de training van GGZ in de Wijk. Ik wilde die wel doen, ik verbreed graag mijn kennis.

In de training zaten vrijwilligers en professionals door elkaar, ik wist niet eens precies wie vrijwilliger was en wie professional. De training was heel interessant. Vooral het verhaal van de ervaringsdeskundige van TEAMED vond ik verhelderend. Ik liep er best tegen aan in het vrijwilligerswerk: hoe ga je om met mensen met een psychische kwetsbaarheid? Ik ben altijd bang geweest dat ze ineens gek zouden gaan doen, gaan schreeuwen of gooien ofzo. Ik kwam erachter dat dat een uitzondering is, dat stelde me gerust.

Ik had vroeger gauw het idee: die is anders en vreemd, ik houd afstand. Nu stap ik juist op mensen af. Door de training realiseerde ik me: iedereen hoort erbij. Zo is er op de koffieclub vaak een dame die veel aandacht vraagt. Niemand wil bij haar zitten, omdat ze zo zeurt. Na de training is bij mij de knop om gegaan. Ik ben bij haar gaan zitten en ben de goede dingen van haar in gaan zien.

Door de Bouwstenentrainingen heb ik ook geleerd mijn grenzen aan te geven. Zo komt er bij ons een vrouw die niet heel sociaal vaardig is. Zij ging aan tafel zitten bellen, terwijl er dertig man gezellig met elkaar koffie zaten te drinken. Na de koffie ben ik naar haar toegegaan om te vragen of ze de volgende keer op de gang wil bellen. Vroeger had ik gedacht: Laat maar. Nu denk ik: Ik wil duidelijk aangeven wat mijn grenzen zijn. Daar help ik haar ook mee.

Ik weet zelf ook hoe het is, dat helpt. Ik heb heel wat psychologen en psychiaters bezocht, omdat ik toen ik jong was last had van een angststoornis. Mijn moeder zei: Zeg maar niet dat je naar een psychiater gaat. En nog steeds zijn er mensen die dat niet durven zeggen. Ik vind het fijn om te laten merken dat er meer mensen zijn die zoiets hebben meegemaakt. En dat ik geen probleem met hen heb.”

Samen werken aan een wijk waar iedereen welkom is. Wilt u meer weten?

Powered by Events Manager