Selecteer een pagina

GGZ in de wijk

Samen werken aan een wijk waar iedereen welkom is

 

GGZ in de Wijk is een aanpak die bewezen effectief is in Amsterdam-Zuid. Om die reden zijn twee andere stadsdelen ook gestart met de aanpak en is er ook vanuit andere stadsdelen (en gemeenten) interesse. In de publicaties hieronder vindt u achtergronden, onderzoeken en praktische informatie over de aanpak.

Samen werken aan herstel

GGZ in de Wijk Amsterdam Zuid

Echt contact maken, daar gaat het om

Publicaties (pm)

Stadsdeel Oost

Armoede, lage participatie, eenzaamheid en verminderde regie over het eigen leven in diverse buurten van het Stadsdeel Oost, waren de aanleiding om in 2020 de aanpak GGZ in de Wijk te omarmen. Het Stadsdeel zet in op toegankelijke ontmoetings-activiteiten, het tijdig signaleren van problemen en het doorverwijzen naar professionele hulpverlening. Daarnaast ligt de focus op het betrekken en het versterken van de sociale netwerken van bewoners met een GGZ-achtergrond.

Arkin

De zorg anders inrichten. Dat is de drijfveer van Arkin om in Stadsdeel Oost deel te nemen aan GGz in de wijk. De samenwerking met sociale partners, met het team Preventie en de GGZ- coaches zorgt ervoor dat mensen beter in beeld blijven en betere zorg ontvangen in hun eigen woon- en leefomgeving. Arkin gaat daarbij uit van positieve gezondheid, waarbij niet de ziekte, maar juist de veerkracht van bewoners aangesproken wordt. Samen met de sociale partners in de wijk wil Arkin bijdragen aan sociaal herstel.

TEAM ED

Ervaringsdeskundigen van TEAM ED organiseren laagdrempelige activiteiten in de Huizen van de Wijk. In deze zogenoemde EDplaatsen staat sociaal en maatschappelijk herstel centraal. Iedereen is er welkom – als deelnemer en na verloop van de tijd mogelijk ook als vrijwilliger. Daarnaast ondersteunen de ervaringsdeskundigen van TEAM ED kwetsbare buurtbewoners individueel in de Vliegende Brigades en dragen zij hun kennis over in trainingen en workshops.

Dynamo

Welzijnsorganisatie Dynamo helpt bewoners om actief mee te doen aan de samenleving. Dynamo smeedt en verstevigt sociale netwerken en helpt mensen die zich voor anderen inzetten. Ook zoekt Dynamo mensen op die buiten de boot dreigen te vallen en stimuleert hen actief te worden in de buurt. Participatie, daar gaat het om. Binnen GGZ in de Wijk vertegenwoordigt Dynamo (de kennis van) het totale welzijnsaanbod in Stadsdeel Zuid.

Uiteindelijk wil iedereen gewoon mens tussen de mensen zijn

Doppy den Ouden

Samen werken aan een wijk waar iedereen welkom is. Wilt u meer weten?