GGZ in de Wijk/

Over ons

Samen werken aan een wijk waar iedereen welkom is

De basis van GGZ in de Wijk wordt gevormd door GGZ-instellingen, welzijnsorganisaties, ervaringsdeskundigen en de gemeente. Samen werken zij aan wijken die toegankelijk zijn voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Neem contact op met een coach of coördinator.

De resultaten

• beter toegeruste professionals en vrijwilligers

• meer inzet van ervaringsdeskundigheid

• betere aansluiting van welzijnsaanbod bij de doelgroep

• betere toeleiding van de doelgroep naar zorg of ondersteuning

• een groter netwerk van ketenpartners

• betere samenwerking tussen de ketenpartners

• meer kennis over de doelgroep bij de ketenpartners

• grotere sociale toegankelijkheid van de wijk

Hoe doen we dat?

Verbinding in breed netwerk

De kracht van GGZ in de Wijk is het netwerk. Doel is de samenwerking in het netwerk te vergroten en het netwerk te verbreden. De coaches en ervaringsdeskundigen zijn daarbij de spil. Zij verbinden kwetsbare bewoners, organisaties, ondernemers en sleutelfiguren in de wijk. Het netwerk wordt daarmee zo fijnmazig dat ondersteuning snel en laagdrempelig ingezet kan worden.

Inzet coaches zorg en welzijn

Binnen GGZ in de Wijk werken coaches zorg en coaches welzijn samen met de coördinator van TEAM ED. Zo borgen we dat vanuit verschillende perspectieven gekeken wordt naar de toegankelijkheid van de wijkvoorzieningen en kennis en ervaring worden ingezet. De coaches ondersteunen professionals, vrijwilligers en buurtbewoners in het omgaan met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Ook professionals van de maatschappelijke dienstverlening, gemeente, woningbouw en politie kunnen met vragen over de doelgroep bij de coaches terecht.

Inzet ervaringsdeskundigen

GGZ in de Wijk is bij uitstek een aanpak voor en door mensen met een psychische of psychiatrische kwetsbaarheid. De inzet van ervaringsdeskundigen borgt dat. De ervaringsdeskundigen bieden kwetsbare bewoners een luisterend oor en wijzen hen de weg naar de voorzieningen in de wijk. De ervaringsdeskundigen zijn te vinden op de EDplaatsen en als Vliegende Brigadier.

Deskundigheidsbevordering

Hoe ga je om met bepaald gedrag? Hoe geef je ruimte? En hoe geef je je grenzen aan? Kennis over gedrag is essentieel, wanneer professionals en vrijwilligers omgaan met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Daarom biedt GGZ in de Wijk in samenwerking met GGZ inGeest/Prezens de basistraining Bouwstenen voor een GGZ-vriendelijke wijk. Altijd met een ervaringsdeskundige co-trainer. Daarnaast geven de coaches uiteenlopende maatwerktrainingen, individuele coaching en advies en organiseren thematische Q&A sessies. TEAM ED geeft trainingen over (zelf)stigma en inzet ervaringsdeskundigheid.

‘Mensen en organisaties in de wijk weten elkaar beter te vinden’

testimonials_0000_Chris van der Kroon

Chris van der Kroon, Gemeente Amsterdam

“Mensen met een GGZ-achtergrond weten de weg naar het Huis van de Wijk nu makkelijker te vinden. Niet alleen naar de EDplaatsen, waar mensen samen werken aan hun herstel maar ook naar het reguliere aanbod. Coördinatoren en vrijwilligers zijn door trainingen beter toegerust om open te staan voor de doelgroep. Ook het netwerk is versterkt; mensen en organisaties in de wijk weten elkaar beter te vinden. We praten bovendien niet meer over ziektebeelden, maar over gedrag. En daar kun je mensen zo nodig op aanspreken.”

Samen werken aan een wijk waar iedereen welkom is. Wilt u meer weten?