GGZ in de Wijk/

Stadsdeel Nieuw-West

Samen werken aan een wijk waar iedereen welkom is

In Nieuw-West wonen verschillende kwetsbare mensen relatief dicht op elkaar. Om de participatiemogelijkheden van deze groep te vergroten, startte in 2019 de aanpak GGZ in de Wijk in Osdorp. Inmiddels is de aanpak ook in andere delen van het stadsdeel ingezet. De wens is om het stadsdeel inclusief te maken voor alle bewoners, mét of zonder GGZ-achtergrond.

Geplande trainingen in Stadsdeel Nieuw-West

FILMVERTONING PUINHOOP DONDERDAG 12 OKTOBER 14.00 CINEMA DE VLUGT NIEUW WEST 


12 oktober 2023

14:00 - 16:00
Nieuw-West

SAVE THE DATE! FILMVERTONING PUINHOOP DONDERDAG 12 OKTOBER 14.00 CINEMA DE VLUGT NIEUW WEST  GGZ in de Wijk organiseert de filmvertoning van de prachtige documentaire PUINHOOP donderdagmiddag 12 oktober vanaf 14.30 uur. Vanaf 14.00 staat er wat fris voor je...


Bouwstenen GGZ vriendelijke wijk

Bouwstenen GGZ vriendelijke wijk

26 oktober 2023 - 2 november 2023

09:00 - 12:00
Nieuw-West

9.30 tot 12.00 inloop vanaf 9.00 Locatie nader te bepalen/ NIEUW WEST, Meer info volgt. Basistraining voor professionals en vrijwilligers  In het (vrijwilligers)werk dat je doet, kunnen mensen, die je ontmoet, een psychische kwetsbaarheid hebben. Je kan te maken hebben...


Bouwstenen GGZ vriendelijke wijk

Bouwstenen GGZ vriendelijke wijk

15 november 2023 - 22 november 2023

09:00 - 12:00
Nieuw-West

Woensdagmorgen 15 en 22 november, van 9.30 tot 12.00 inloop vanaf 9.00 Locatie: Serre Pieter Calandlaan 258a Basistraining voor professionals en vrijwilligers In het (vrijwilligers)werk dat je doet, kunnen mensen, die je ontmoet, een psychische kwetsbaarheid hebben. Je kan te...


De vier partijen die hier samenwerken zijn:

Stadsdeel Nieuw-West

Het stadsdeel is verantwoordelijk voor het beleid rondom bewoners met een GGZ-achtergrond. Doel is sociale inclusie te vergroten voor mensen die kwetsbaar zijn door GGZ-problematiek.

GGZ inGeest

GGZ inGeest biedt gespecialiseerde psychiatrische zorg aan jongeren, volwassenen en ouderen. Binnen het project van GGZ in de Wijk brengt GGZ inGeest specialistische kennis in over mensen met een GGZ-achtergrond.

TEAM ED

Ervaringsdeskundigen van TEAM ED organiseren laagdrempelige activiteiten in de Huizen van de Wijk en ondersteunen kwetsbare buurtbewoners. Verder dragen zij hun kennis over in trainingen en workshops.

Combiwel

Combiwel is een Amsterdamse organisatie die zich inspant om de collectieve leefbaarheid in de stad te verbeteren. Combiwel vertegenwoordigt binnen het project (de kennis van) het totale welzijnsaanbod in stadsdeel Nieuw-West.

Speerpunten

Training en verminderen van stigma

Professionals, vrijwilligers en buurtbewoners beter toerusten om onbegrepen gedrag te duiden en het stigma rond psychiatrische problematiek bespreekbaar maken. Dit doen wij door deskundigheidsbevordering: workshops, trainingen, voorlichting. Onder andere aan de politie, tijdens wijktafels en casus-besprekingen, of middels breed toegankelijke Q&A’s.

Vergroten van inclusie

Het aansluiten van het welzijnsaanbod op vragen en behoeften van bewoners met een GGZ-ervaring. Door ervoor te zorgen dat mensen warm worden ontvangen en te coachen op een ggz-vriendelijke houding, zorgen wij ervoor dat het welzijnsaanbod toegankelijk is voor een brede doelgroep. De ervaringsdeskundigen spelen hierin een belangrijke verbindende rol.

Versterken van veiligheid

De toeleiding van de doelgroep naar passende zorg en/of welzijnsactiviteiten. Doordat bewoners in het brede netwerk gekend zijn, is het mogelijk om mensen passend door te verwijzen naar voorzieningen in de buurt en indien nodig ook naar de formele zorg. Signaleren van uitval maakt dat bewoners zich veiliger voelen en gekend. De stap terug naar meedoen als het weer kan wordt hierdoor kleiner.

Deskundigheidsbevordering

Hoe ga je om met bepaald gedrag? Hoe geef je ruimte? En hoe geef je je grenzen aan? Kennis over gedrag is essentieel, wanneer professionals en vrijwilligers omgaan met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Daarom biedt GGZ in de Wijk de basistraining Bouwstenen voor een GGZ-vriendelijke wijk. Daarnaast geven de coaches in samenwerking met GGZ inGeest/Prezens uiteenlopende maatwerktrainingen, individuele coaching en advies.

Samenwerken als kans

De Groene Kans: Duurzaamheid als platform voor ontmoeting en inclusie

Vanuit GGZ in de Wijk is op 14 april 2020 samen met een buurtwerker van Combiwel een start gemaakt met het project De Groene Kans.

Lees meer

Neem contact op met de coaches

Maaike van der Linden

coach Welzijn

Ilja Kleintjes

coach GGZ/Osdorp

Nicole Jonkman

coach GGZ/Slotervaart

 

 

Johan Boukes

coach GGZ/Ouderen

 

 

Rachel Deijs-Vos

coach Zorg

Esther Klarenbeek

coach Zorg

Lisa de Schepper

coach Zorg

 

 

Leon Kiekebosch

coach Zorg

Peet Langen

coach GGZ/Geuzenveld/Slotermeer

06 30329055

p.langen@actenz.nl

 

 

Wanda Riedijk

coördinator TEAM ED

06 81966346
wanda@teamed.nl

Samen werken aan een wijk waar iedereen welkom is. Wilt u meer weten?