GGZ in de Wijk/

Stadsdeel Oost

Samen werken aan een wijk waar iedereen welkom is

Armoede, lage participatie, eenzaamheid en verminderde regie over het eigen leven in diverse buurten van stadsdeel Oost waren de aanleiding om in 2020 de aanpak GGZ in de Wijk te omarmen. Samen optrekken om de wijk toegankelijk te maken voor bewoners met een psychische of psychiatrische kwetsbaarheid vormt ook hier de kern. De aanpak richt zich op heel Oost, met als focusgebieden de Dapperbuurt, Transvaalbuurt en Oosterparkbuurt. In deze buurten van Oud-Oost wonen relatief veel mensen met een GGZ-achtergrond.

Geplande trainingen in Stadsdeel Oost

Bouwstenen voor een GGZ vriendelijke Wijk 10, 17 & 24 mei

Bouwstenen voor een GGZ vriendelijke Wijk 10, 17 & 24 mei

10 mei 2023 - 24 mei 2023

09:00 - 12:00

Basistraining voor professionals en vrijwilligers In het (vrijwilligers)werk dat je doet, kunnen mensen, die je ontmoet, een psychische kwetsbaarheid hebben. Je kan te maken hebben met gedrag dat jij lastig vindt om mee om te gaan. Hoe kan je open...


De vier partijen die hier samenwerken zijn:

Stadsdeel Oost

Het stadsdeel is verantwoordelijk voor het beleid rondom bewoners met een GGZ-achtergrond. Het stadsdeel zet in op toegankelijke ontmoetingsactiviteiten, het tijdig signaleren van problemen en het doorverwijzen naar hulpverlening.

Arkin

Arkin beschikt over brede en gevarieerde expertise op het gebied van GGZ. Samen met de sociale partners in de wijk wil Arkin bijdragen aan sociaal herstel. Door de zorg anders in te richten blijven mensen beter in beeld en ontvangen ze betere zorg.

TEAM ED

Ervaringsdeskundigen van TEAM ED organiseren laagdrempelige activiteiten in de Huizen van de Wijk en ondersteunen kwetsbare buurtbewoners. Verder dragen zij hun kennis over in trainingen en workshops.

Dynamo

Welzijnsorganisatie Dynamo helpt bewoners om actief mee te doen aan de samenleving. Binnen GGZ in de Wijk vertegenwoordigt Dynamo (de kennis van) het totale welzijnsaanbod in stadsdeel Oost.

Speerpunten in Oost

Verminderen van stigma

Professionals, vrijwilligers en buurtbewoners beter toerusten om bewoners met GGZ-ervaring te ontvangen en om duurzaam met hen samen te werken. Dit doen wij door deskundigheidsbevordering: workshops, trainingen, voorlichting.

Vergroten van gastvrijheid

Het aansluiten van het welzijnsaanbod op vragen en behoeften van bewoners met een GGZ-ervaring. Communicatie vergroten naar de doelgroep (en hun netwerk).

Versterken van veiligheid

De toeleiding van de doelgroep naar passende zorg en/of welzijnsactiviteiten. Het actief signaleren van moeilijkheden waar men tegenaan loopt en daar samen oplossingen voor zoeken.

Deskundigheidsbevordering

Hoe ga je om met bepaald gedrag? Hoe geef je ruimte? En hoe geef je je grenzen aan? Kennis over gedrag is essentieel, wanneer professionals en vrijwilligers omgaan met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Daarom biedt GGZ in de Wijk de basistraining Bouwstenen voor een GGZ-vriendelijke wijk. Daarnaast geven de coaches in samenwerking met GGZ inGeest/Prezens uiteenlopende maatwerktrainingen, individuele coaching en advies.

Neem contact op met de coaches

Harrison Pedro

coach GGZ

 

Monica Smit

coach GGZ

06 50989320
monica.smit@roads.nl

 

Moni Hanasbei

GGZ coach Welzijn

 

Erica van Broeckhuijsen

coördinator TEAM ED

06 28035656
erica@teamed.nl

 

Samen werken aan een wijk waar iedereen welkom is. Wilt u meer weten?