Het doel van de aanpak GGZ in wijk in Zuid is het versterken van een GGZ vriendelijke benadering in de wijken in Zuid.
In deze basistraining ligt het accent op gedrag, dat ervaren word als anders of lastig.
Op het verwerven van handvatten om meer effectief te kunnen communiceren met een gesprekspartner waar psychische problematiek een rol kan spelen.

Elementen in de training zijn:
• Leren van het herstelverhaal van een ervaringsdeskundige
• Ontwikkelingen in de GGZ: herstel en ervaringsdeskundigheid
• Uitleg GGZ ( preventie, basis GGZ en specialistische GGZ)
• Gedrag waarbij psychische problemen een rol kunnen spelen
• Communicatie in praktijksituaties. Oefenen!
• Uitleg GGZ in de wijk in Zuid door een van de GGZ coaches.
We sluiten aan bij ervaringen van de deelnemers aan de training.

Datum; Twee Donderdagochtenden 2 en 9 juni in de ochtend (je moet beide data kunnen deelnemen)
Tijdstip; van 9.30 tot 12.00 uur.
Doelgroep; vrijwilligers & medewerkers zorg, dienstverlening en welzijn organisaties uit Zuid
Aanmelden vóór 27 mei bij Sara: sbruinsma@dynamo-amsterdam.nl
Locatie; nog niet bekend